Elektronik Dönüşüm..

Alanyanın E Dönüşümde Uzman Şirketi..

Alanya Göktaş Bilgisayar

E-Fatura

Kâğıt faturanın karşılığı bilgileri içeren, uluslararası bir formatta (UBL) standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip elektronik belgedir.

E-Fatura ile faturalarınızı elektronik ortamda güvenli olarak gönderip, alabilir, faturalarınızı 10 yıl boyunca yasal geçerli ve yedeklemeli saklayabilir ve online olarak görüntüleyebilirsiniz. E-Fatura sistemi ile kâğıt, baskı, kargo ve tüm operasyonel masraflarınızı minimum seviyeye indirebilirsiniz.

Mükellefler E-Arşiv Fatura Uygulamasını, kendi bilgi işlem sistemi veya Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan izin almış özel entegratör bilgi işlem sistemi üzerinden olmak üzere iki yöntemle kullanabilirler.

Hızlı, Güvenli ve Uygun.. e-Dönüşümün kolay yolu..

Alanya Göktaş Bilgisayar

E-Arşiv Fatura

Firmaların E-Faturaya geçmemiş kurumsal ve bireysel müşterilerinin bildirdikleri herhangi bir mail adresine ya da SMS numarasına PDF formatında gönderilen ve 10 yıl boyunca elektronik ortamda online erişime açık saklanan dijital fatura tipidir.

Mükellefler E-Arşiv Fatura uygulamasını, kendi bilgi işlem sistemi veya Başkanlıktan izin almış özel entegratör bilgi işlem sistemi üzerinden olmak üzere iki yöntemle kullanabilirler.

E-Fatura mükellefleri ile E-Arşiv Fatura mükellefleri birebir aynıdır.

E-Dönüşüm'de Göktaş Bilgisayar Farkı

Alanya Göktaş Bilgisayar

E-SMM

E-SMM, bir diğer ifadesi ile elektronik serbest meslek makbuzları olarak adlandırılır. Bu makbuzların serbest meslek erbapları tarafından kontrol edilmesi, kullanılması ve işlevsel hale getirilmesi de zorunludur.

E-SMM den Kimler Faydalanabilir?

ESMM için herkes başvuruda bulunamaz ve kullanamaz.Bunun için serbest meslek erbaplarından biri olması gerekmektedir.Kişilerin bireysel olarak doktor, mühendis, mimar, terzi, kuaför, ayakkabı tamircisi, müşavir, mali müşavir ya da buna benzer bireysel olarak sürdürülen mesleklerden birine sahip olması gerekmektedir.Bu mesleklerden birinde görev yapıyorsanız başvuru yapabilirsiniz.

Ayrıca stopaj yani gelir vergisi ve KDV ‘den ise sorumlu olacaklardır.Böylesine imkanlı ve yasal kanunlara da uygun olan fırsatı değerlendirmek için siz de E-SMM’ye başvurabilir ve size uygun paketlerden birine sahip olarak çalışmalarınızı ilerletebilirsiniz.

Elektronik Postalarınız Alanya Göktaş Bilgisayar'da

Alanya Göktaş Bilgisayar

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP)

Kayıtlı elektronik posta (KEP); gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğin değiştirilemediği, uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği olan güvenli elektronik posta hizmetidir.

 

KEP sisteminde gönderi ile ilgili aşağıdaki deliller oluşturulur ve 20 yıl süreyle saklanır:

  • - Gönderi zamanı
  • Gönderici ve alıcı kimlikleri
  • Teslim edilme zamanı
  • Okunma zamanı
  • İçeriğin bütünlüğü

 

Böylelikle, KEP sisteminin kullanıcısı olan gönderici, elektronik postanın kendisi tarafından gönderilmediğini ve aynı sistemin kullanıcısı olan alıcı ise kendisine ulaşmadığını iddia edememektedir. KEP sisteminin bir elektronik postanın göndericiden alıcıya iletilmesi sırasında meydana gelen bütün işlemlere ilişkin tuttuğu kayıtlar delil mahiyetinde ve hukuki geçerliliğe sahip belgelerdir. Böylece gönderinin inkar edilebilmesi, evrakta sahtecilik gibi durumların önüne geçilir.

30
Yıllık tecrübemiz ile sizin için bilişim çözümleri üretiyoruz.