ÜRÜNLER

Kimlik ve Pasaport Tarama Sistemi (KimlikOkur)

KimlikOkur (Kimlik ve Pasaport Tarama Sistemi), kimlik ve pasaportları okuyarak karakter tanıma işlemi yapar; bu bilgileri saklar ve istenilen herhangi bir programa tek tuşla aktarır.


KimlikOkur, otel, hastane veya yoğun ziyaretçi giriş ve ççıkışının yapıldığı yerlerde kimlik bilgilerinin alınması işlemi çok hızlanır; hata yapılması veya eksik bilgi girilmesi önlenir. Fotokopi çekilmesi ve çekilen bu kimlik fotokopilerinin arşivlenmesine gerek kalmaz.
 
KimlikOkur kayıt almada sağladığı hız ve doğruluk ile önemli avantajlar sağlarken, önlediği fotokopi ve kağıt maliyeti ile de kısa sürede kendisi amorti eder ve işletmenize para kazandırır.
 

 • KimlikOkur, TC Nüfus Cüzdanını en yüksek dogruluk okuyan kimlik tarama sistemidir.
 • KimlikOkur dünyanın en tanımlı OCR engine olan Abby Fine Reader 10 versiyonu kullanır. Bu sayede çok hızlıdır.
 • Avrupa Birliği kimliklerini ve pasaportları eşlerken Levenstheim algoritması ile hata payını sıfıra indirir. Bu sayede benzersiz bir doğruluk oranına sahiptir.
 • Kullanımı çok kolaydır ; sadece kimliği tarayıcıya istediginiz şekilde koymanız ve oku tuşuna basmanız yeterlidir. Kimligin tere, yanı arkalı ve önü otomatik algılanır. Kullanıcı Nufus cüzdanı ve pasaport izin veya ön ve arka izin ayrı tuslara basmak zorunda kalmaz. Bu sayede hızlı ve hatasız bir kullanım saglar. Bu kullanım kolaylıgını izlemek için lütfen bu linke tıklayınız.
 • Okunan bilgiler metne çevrildikten sonra okuma zamanı ve kimliğin önlü arkalı fotografı ile birlikte veri tabanında süresiz saklanır.
 • Tekrar okutulan kayıtları otomatik olarak algılar, gelir tarihçesi tutar ; istenilen uyarı mesajlarını verir.
 • Okunan bilgiler arasında istenilen özelliklere göre arama, sıralama, filitreleme yapılabilir, bu bilgiler istenilen formatta (text,word,excel, html , pdf vs ) formatında dosyaya aktarılabilir.
 • KimlikOkur, uyruk, belge türü, cinsiyet gibi programdan programa değişen bilgileri sisteminizdeki karşılıkları ile ekleyerek aktarabilir.
 • Kimlikokur, tarayıcı üzerindeki bir tu?la veya entegre edilen programdan aktive edilebilir ; otomatik okuma ve aktarma yapabilir.
 • Okunamayan bilgileri ekranda sürükle bırak yöntemi ile doğru kutucuklara aktarabilir. izlemek için tıklayınız.
 • Toplu halde tarama ve kaydetme işlemi yapıp okuma ve aktarma işlemini sonradan yapabilir.
 • Okudunu kimlik bilgilerini herhangi bir programa otomatik olarak göndermesi için ilgili formun KimlikOkura bir kere tanımlıgı olması yeterlidir. Bu tanıtma işlemi için KimlikOkur daki bilgilieri sürükle bırak yöntemi ile aktarılacak programdaki kutucuklara eklemek yeterlidir.
 • Form tanıtmayı izlemek için lütfen bu linke tıklayınız.
 • Otomatik ayar yeteneği sayesinde her tarayıcı için kolayca ayarlanır; böylece tüm tarayıcılarla yüksek doğruluk oranında tamamlanır.
 • çift taraflı okuyucuları destekler ; aynı anda kimliğin iki yüzünü de okuyarak aktarır.
 • Kimlikokur aktarım esnasında istenirse Türkçe karekterleri uluslararası kullanılan halleri ile değiştirebilir. örneğin harflerini UCOSIG ile otomatik değiştirebilir.
9

0

cups of coffee

MENÜ

Sosya Medya